تبلیغات
خندیدن آزاد خندیدن آزاد - ممز و ادامه ی جنگ محله ای دوم(جنگ محله ای سوم)
 

ممز و ادامه ی جنگ محله ای دوم(جنگ محله ای سوم)

نویسنده: fesho fesho

 

با این کار احسان(مصی) ممز حسابی خشمگین شد(رم کرد)و باعث شد که به صورت عجیبی یاقی های خود را به سمت خونه ی مصی راش بدهد و این هم باعث شروع جنگ محله ای سوم شد.
در این میان مصی خیگی و شری نردبان و سجاد چشم فوتبالی و فری باک پرکون بر علیه ممز و ام ام سیا شوریدند و شور شدند.
در روز اول ام ام سیا جنگ را واگذار کرد و خود را نیروی بی طرف اعلام کرد و این باعث شد که ممز هم کمی مورد فشار قرار بگیرد اما با وارد کار آمدن نیروی عظیم پاختری شری نردبان و فری باک پر کون شکست خوردند(دیفیت شدند)و پس از آن هم ام ام سیا وارد کار آمد و شکست سختی از نیرو های مصی خیگی خورد.
و دوباره عقب نشینی کرد در این بین شری نردبان هم فقط برای ضایع کردن ام ام سیا شعر می گفت و جمله ی معروف او پس از شکست دوم ام ام سیا ((آدم زیر دریا لباس بذاره خشک شه ولی ضایع نشه))روز سوم...

                                             در ادامه مطلب بازی مزرعه جادویی
                                                           را دانلود کنید..

سحر و جادو مزرعه 2 دانلود بازی

پردازش درخواست دانلود...

دانلود خود را از سحر و جادو مزرعه 2 در حال حاضر آغاز خواهد شد.
اگر دانلود شما آغاز نشده ، لطفا با کلیک بر روی دکمه ی زیر توجه کنید. 

() نظرات