تبلیغات
خندیدن آزاد خندیدن آزاد - ادامه ممزستان=گیم نت=...
 

ادامه ممزستان=گیم نت=...

نویسنده: fesho fesho

 

پس به گیم نت رفت و حسابی مثل خر جی تی آ بازی کرد آنقدر بازی کرد که دیگه صاحب گیم نت مثل موش دمشو گرف بیرونش کرد واین باعث شد که به او بر بوخورد و برود خودش یک کامپیوتر بخرد.پس حمید رفت یک کامپیوتر بخرد که در مغازه فری باک پر کون را دید که داشت باک موتور مغازه دار را پر می کرد بعد دید مصی خیگی دارد از دست ام ام سیا فرار می کند.حسابی گیج شده بود به خاطر همین رفت جلوی مصی خیگی و مصی خیگی مثل بشکه نفت افتاد روش.حمید که داشت له می شد جیغی زد که فری باک پر کون مثل یک تانکر دوباره جون گرفت و هی بیشتر باک پر می کرد تا اینکه مغازه را ...های فری باک پرکون برد.از این جهت مصی خیگی ترسید و از روی حمید بلند شد حمید هم رفت داخل مغازه یک کامپیوتر برداشت و فرار کرد تا اینکه مغازه افتاد روی زمین و هیچی از اون نموند.در این حادثه فری باک پرکون زحمت کش دیگر توانایی پر کردن باک ها را نداشت و مصی خیگی هم 45 کیلو کم کرد.این باعث شد آن ها بروند تا با ممز بجنگند در این میان فردی به نا خبرنگار فضوله به ممز پیوست...
                                                         دانلود کانتر دو بعدی

بازی تقریبا جالبیه یه کم سخته ولی باحاله نرم افزار ساختن مپ برای بازی رو هم رو خودش داره.دانلود کنید.با حجم6 مگابایت
 
Download

 

() نظرات