تبلیغات
خندیدن آزاد خندیدن آزاد - ادامه داستان (ممز در جنگل های آماشت)
 

ادامه داستان (ممز در جنگل های آماشت)

نویسنده: fesho fesho

 

ممز رفت به جنگل های آماشت به سر جنگل که رسید بلند با صدای نکره ای داد زد شهناز اگه تو جنگل نیستی بگو تا من برم یه جای دیگه تمنا هم داد زد نه تو جنگل نیستم.و ممز رفت از جنگل بیرون رفت. پس از 1 ساعت و 12 دقیقه و 13 ثانیه و14 صدم ثانیه ممز قهمید چه خریتی نه ببخشید چه ممزیتی کرده.برگشت به جنگل و دید شهناز داره دنبال یک عدد خر می دوه رفت و گفت کجا داری می ری گفت...

و حالا ادامه...

گفت بابا باید دنبال این خره بریم محل مسابقه ی  صدای خر.ممز ناگهان دید اگر بخواهند دنبال این خر بدوند دیرمی رسند سریع رفت و دم او را گاز گرفت و برای تمنا آورد بعد 100 تومن به خره داد تا او نا را به محل مسابقه برسونه.

محل مسابقه وسط جنگل بود و همه جمع بودند و یکی یکی صدای خر در می آوردند تا پس از یک ساعت نتایج اعلام شد.

ممز                                        نفر اول                              یک عدد سگ تربیت شده

شهناز                                       نفر دوم            یک عدد عروسک ممز با امکان گاز گیری

خر                                          نفر سوم                       یک مشت خاک تو سرش

__________________________________________________________

خر و یک مشت خاک تو سرش

_________________________________________________________

بالاخره ممز شهناز را پیدا کرد و با هم به سمت خانه ی بسیار بسیار کثیف خود حرکت کردن البته اون خر رو هم با خودشون بردنبه همین خوش مزگی

______________________________________________________

در راه آنقدر شهناز ضر زد که مو های ممز در حال ریختن بود و این باعث شد که وقتی به بن بست رسیدند ممز بانگ بر داد که احمق خر گشته خموش          سر من را  تو خوردی مثل موش

شهناز که دیگه از شاعری ناگهانی ممز و مسخره بازی های شهین خسته شده بود داد زد هر کی دیگه هم بود فرار می کردید فکر می کنید هنر می کنید دست را رو دختر 3 نه ببخشید 4 نه عذر می خواهم 5 ساله بلند می کنید؟؟؟؟؟

شهین گفت شهناز اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی مجبور می شم شب بگم بابات تو را گاز بزنه.شهناز که فکر حال خودش رو می کرد دهن نه ببخشید پارکینگ صورتش رو بست.

ناگهان یاد نقاشی های جالبش روی صفحه ی کامپیوتر افتاد و این باعث شد بره تو و شروع به کشیدن نقاشی روی مانیتور کند و زیرش هم با خط خوش نوشت ای دنیا ممز وفا نداره.

 

() نظرات