تبلیغات
خندیدن آزاد خندیدن آزاد - امتحان حمید
 

امتحان حمید

نویسنده: fesho fesho

 

پس از چند روز ناگهان داد شهین بلند شد و بانگ بر داد که ای وای حمیدی گم شده حالا چی کا کونیم؟

ممز رفت تو دستشویی بحر فکر کردن و پس از سه ساعت آمد بیرون ونتیجه را با شهین در میان گذاشت.

پس از چندی نتیجه این شد که شهین به دنبال او برود.

در دره های شرارت و بدبختی در قاره ی بد بخت حمید گم شده بود و این باعث شد اعصاب شهین خورد شود و او را با کتک و فلاکت به خانه بیاورد.

ممز با قال و قول و قیل شهین و حمید بیرون دوید وتا حمید را دید گفت بابا چه خوب که اومدی حالا برو تو مشقاتو بنویس.

حمید رفت و مثل خر مشقاشو نوشت و در آخر ممز به او قول داد که فردا او را ببرد خانه ی دوستش.

....


فردا صبح حمید از شوقش ساعت 9 بیدار شد اما دید ممز خانه نیست صبر کرد،صبر کرد،تا ساعت 9 شب صبر کرد اما ممز نیامد ساعت 10 شب ممز آمد و حمید را خانه ی دوستش برد .اما بعد که برگشت شهین بر سرش داد کشید که ای احمق حمید فردا امتحان دارد برو بیارش ممز رفت و حمید را آورد و حمید تا صبح مثل خر درس خواند و حالا صبح شده بود و نوبت امتحان حمید بود...

                                              این داستان ادامه دارد...

در ادامه مطلب دانلود فیلم جالب کانتر   تروریست دیفیت

دانلود فیلم با حجم 6 مگابایت از دستش ندید


عکس هایی از فیلم


 

() نظرات