تبلیغات
خندیدن آزاد خندیدن آزاد - ممز در جنگ با هیتلر
 

ممز در جنگ با هیتلر

نویسنده: fesho fesho

 

پس از جنگ های بسیار ممز به او خبر رسید که برای کمک به چین از او در خواست شده و ممز هم فرصت را غنیمت شمر و د برو که رفتیم با لشکر 40 رقمی یاقی هایش و دوستانش و نیروی هوایی پاختر ها (یا کریم) تا به چین رسید هیتلر جلو مرز بود ممز در یک حمله ی شبانه به او هجوم برد و حسابی افرادش را نا امید کرده وهمه مجروح بودن که ناگهان داد هیتلر بالا رفت وقتی آمد بیرون دندان ممز در سیبیل هیتلر فرو رفته بود.
مسابقه ی بعدی ممز دوباره قتل عام زیادی کرد و این باعث شد نیرو ی هوایی اش تنهاش بگذاره و در جنگ بعدی ممز متوجه شد که دیگر دیر شده و این شد که ممز حسابی تا شکست رفت اما ناگهان یار چاقالویش مصی خیگی به دادش رسید و با صد تیر همه را به رگبار بست اما او هم از سبیل های هیتلر ترسید و در رفت.نفر بعدی فری باک پر کون بود که حسابی همه را حموم داد ولی او را هم ترساندند و در رفت.
....
...
..
.
در این میان ناگهان ممز یادش افتاد یه دندونی هم داره پس همه را با دندون تیکه و پاره کرد.اما ناگهان فهمید هیتلر رو هم گاز زده و الان تو مقراوناست سریع خواست فرار کنه که هیتلر جلو راش سبز شد گفت کجا کجا ... ممز گفت من علیلم می رم به مادرم سر بزنم منو ببخش از ما در گذر من فقیرم که یکدفعه پرید به هیتلر و دو تا گاز به سیبیل و کتش زد و د برو که رفتیم.شب بعد هیتلر حمله کرد و ممز حسابی در سراشیبی چاه دستشویی افتاد... باز هم فری به دادش رسید و زنگی به دوستش زد و او هم افراد محله را + پاختر ها جمع کرد و قبل از حمله ی هیتلر نیرو های کمکی رسیدند.
شب حمله حسابی سخت بود از همه جا تیر می یومد دندان های یاقی های ممز اون وسط ولو بود اما با داد ممز همه سامان داده شدند.و حالا نوبت به ممز و افرادش رسید...

                                              ادامه دارد...


در ادامه مطلب اسکریپ کانتر 1.6 دانلود کنید.(چراغ قرمز روی بمب سفید می شه)

دانلود اسکریپ جالب که برا تنوع هم که شده خوبه
نترس لولو نیست بیفته به جون کانترت.
Download با حجم 4 کیلوبایت (کمه نه؟)لذت ببر...


 

() نظرات